Forside
Bestyrelsen mv.
Vedtægter
Info
Fællesforsikring
Samletanke

Aktiviteter
Festsalen
Historien
Køb og salg af have
Haver til salg
Galleri
Praktiske oplysninger
Links

Hf. Maglehøj
Hf. Maglehøj 131a
4000 Roskilde

post@hfmaglehoej.dk”Maglehøj” har været at finde i den organiserede kolonihavebevægelse i Roskilde siden dennes begyndelse i 1918.

Det første ”Maglehøj ” blev anlagt op er areal ved Maglehøjen, som Roskilde Kommune havde opkøbt og udlejet til det dengang nystiftede Roskilde Haveselskab. Maglehøjen er at finde på det areal, hvor bl.a. Maglegårdsskolen og Roskilde andel er beliggende. Dette lejemål blev opsagt til udløb i 1968.
Til erstatning for dette indgik Roskilde Haveselskab så fra 1. januar 1968 en lejeaftale med Roskilde Kommune om det nuværende område.
Denne lejeaftale var på 50 år, det længste lejemål der indtil da var indgået for et kolonihaveområde i Roskilde. I 1974 blev lejeaftalerne for alle kolonihaverne i Roskilde genforhandlet til 50 år, således at det nuværende lejemål udløber i 2024.

Den nuværende forening, som afløste den oprindelige, kom til verden ved en stiftende generalforsamling i november 1967 og her blev det besluttet at videreføre navnet fra den gamle koloni.
Da der gennem et par år eksisterede kolonihaver 2 steder med betegnelsen ”Maglehøj” kan man endnu finde vores forening betegnet som ”Ny Maglehøj”.
Som bevis på vores forbindelse til det oprindelige ”Maglehøj”Enighed gør stærk
har vi den sten, som står i beplantningen ved hjørnet af Maglehøjvej og Rugmarken. Denne sten blev brugt som talerstol på festpladsen i det gamle ”Maglehøj ”.

At starte er nyt kolonihaveområde er ingen spøg. Der skal anlægges veje og p – pladser, plantes hække og etableres vandforsyning og for art få alt dette måtte der optages et sparekasse lån på kr. 600.000,- som skulle forrentes og afdrage over 20 år.
Da renten i disse år var meget høj, betød dette en haveleje, som var noget højere end man tidligere havde set i Roskilde, men på trods af dette blev alle haverne hurtigt udlejet. I 1976 fik vi ført el rundt i foreningen, således at der blev mulighed for lys, varme (og fjernsyn).

Efter at man var startet på det nye areal i 1968 blev der meget hurtigt anskaffet et hus til en tut, så man havde et sted, hvor man kunne få øl, sodavand og andre nødvendige ting, når man var i haven i weekenden. Senere fik man så bygget den nuværende foreningsbygning med festsal m.v. Alt dette og meget mere er kommet op at stå ved medlemmernes frivillige indsats.